It was on Capri


It was on Capri av Peter Sternäng Olja på pannå 36 x 37 cm Signerad


kr9000