Skaldjursfrossa


Skaldjursfrossa av Peter Sternäng Olja på utsågad pannå 35 x 69 cm Signerad Monterad med spik


kr12000