Marcus Eek är född 1968 i Stockholm, bor och arbetar i Berlin. Tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1997. Utställningar i urval: Kuntskraftwerk i Leipzig, Helsinki Contemporary, Codex i Berlin, Artipelag Stockholm, Mikael Andersen Köpenhamn. Galleri Lars Bohman, Galleri Charlotte Lund, Björkholmen Gallery, Galleri Örsta. Eek har även blivit tilldelad Konstnärsnämndens Arbetsstipendium.